GIRL’S DAY 2015 aj v našej spoločnosti!

20150409080720_girls.2jpg.jpg

Girl’s Day 2015 prebehne pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Girl’s Day je príležitosť pre všetky dievčatá navštíviť podniky, organizácie a školy, ktoré pracujú v odvetví informačno-komunikačných technológií alebo majú vrámci podniku IT oddelenia. Našim zámerom je ukázať im, že práca v tomto odvetví je skvelá aj pre ne a do budúcnosti im dáva veľa možností pracovnej realizácie.

Čo je to Girl’s Day

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Tento rok sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, 23. apríla 2015.

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.


REGISTRÁCIA DIEVČAT TUPotrebujete kvalitnú a originálnu webovú stránku, realitný portál alebo e-shop?