Kontakt

Spišská Nová Ves

Poprad

Košice

Bratislava

IMG_4481_1

Ing. Peter Košalko

Riaditeľ

Ing. Marián Kubalec

Technický riaditeľ

Identifikačné údaje spoločnosti

K_CORP s.r.o.
Radlinského 20/2231
Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 36 215 791
DIČ: 2020035083
IČ DPH: SK2020035083
Bankové spojenie: SK5211000000002625840105
SWIFT: TATRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 13437/V

Ing. Tomáš Košalko

Obchodný manažér pre kľúčových klientov

Bohumír Zombek

Obchodný manažér pre kľúčových klientov

Mgr. Janka Háberová, MBA

Asistent obchodu

Mgr. Zuzana Blašková

Obchodný manažér pre kľúčových klientov

Ing. Marek Repko

Manažér programátorskej divízie

Róbert Gaľa

Manažér divízie IT riešenia