Kontakt

Kontakt

Spišská Nová Ves

Poprad

Bratislava

kontakt-peter-kosalko

Ing. Peter Košalko

Riaditeľ

Ing. Marek Zima

Technický riaditeľ

Ing. Marián Kubalec

konateľ

Identifikačné údaje spoločnosti

K_CORP s.r.o.
Radlinského 20/2231
Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 36 215 791
DIČ: 2020035083
IČ DPH: SK2020035083
Bankové spojenie: SK5211000000002625840105
SWIFT: TATRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 13437/V
tkosalko

Ing. Tomáš Košalko

Obchodný manažér pre kľúčových klientov

Bohumír Zombek

Obchodný manažér pre kľúčových klientov

Juraj Mackovič

Obchodný manažér pre kľúčových klientov
elena kcorp

Elena Liptáková

Obchodný referent

Katarína Galajdová

Obchodný referent

Ing. Marek Repko

Manažér programátorskej divízie

Róbert Gaľa

Manažér divízie IT riešenia

Potrebujete pomôcť? Radi vám poradíme.