Kontakt

Spišská Nová Ves

Poprad

Bratislava

kontakt-peter-kosalko

Ing. Peter Košalko

Riaditeľ

Ing. Marek Zima

Technický riaditeľ

Identifikačné údaje spoločnosti

K_CORP s.r.o.
Radlinského 20/2231
Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 36 215 791
DIČ: 2020035083
IČ DPH: SK2020035083
Bankové spojenie: SK28 0900 0000 0051 7525 6019
SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 13437/V
tkosalko

Ing. Tomáš Košalko

Obchodný manažér pre kľúčových klientov

Bohumír Zombek

Obchodný manažér pre kľúčových klientov
Jozef Peklanský

Ing. Jozef Peklanský

Projektový manažér

Back Office

Elena Liptáková

Elena Liptáková

Obchodný referent

Katarína Galajdová

Obchodný referent

Ing. Marek Repko

Manažér programátorskej divízie
Jozef Peklanský

Jozef Peklanský

Manažér divízie IT riešenia

Potrebujete pomôcť? Radi vám poradíme.