Outsourcing v praxi

Ako zaviesť
outsourcing?

Kde začať pri zavádzaní
a čo od outsourcingu môžete očakávať?

Kľúčová je analýza vašich potrieb.

Pokiaľ zvažujete využitie outsourcingu IT služieb, v prvom rade je potrebné pomenovať si konkrétne riziká, ktorým chcete predchádzať, a tiež veľkosť a závažnosť týchto rizík (aká veľká konkrétna strata nám hrozí výpadkom toho-ktorého zariadenia).

Outsourcingový partner spraví audit celej IT infraštruktúry firmy a následne navrhne riešenia, vďaka ktorým sa vaše riziká spojené s IT vybavením vo firme minimalizujú. Jednotlivé riešenia sa potom v priebehu času monitorujú, vyhodnocujú a podľa potreby flexibilne upravujú, na základe meniacich sa podmienok vo firme.
Či už sú to servery, pripojenie na internet a sieťové vybavenie, tlačiarenské prostredie firmy, databázy, alebo zákaznícke aplikácie, vaša firemná IT infraštruktúra je neustále optimalizovaná a prispôsobovaná aktuálnej situácii.

Čo môžete od outsourcingu očakávať?

Ako konkrétny príklad z praxe môžeme spomenúť spoluprácu s klientom, ktorý pôvodne zamestnával dvoch vlastných IT technikov starajúcich o jeho IT vybavenie. Títo technici mali stále veľa práce, no nikto nevedel, čomu a ako sa práve venujú. Časom neboli schopní flexibilne riešiť vznikajúce problémy a vedenie inštitúcie im prestalo dôverovať. Kontaktovalo preto s prosbou o pomoc nás ako externého partnera.

Zrealizovali sme pre nich audit IT infraštruktúry, popísali jej stav a načrtli možné riešenia. Následne došlo k dohode na konkrétnej forme a rozsahu spolupráce, a inštitúcia zverila svoje zariadenia pod našu správu, formou outsourcingu IT služieb. Nastavili sa funkčné štandardy a klient sa môže spoľahnúť na nepretržitú asistenciu rozsiahleho tímu odborníkov.

Nehrozí viac situácia, že niektorý z jeho dvoch IT technikov náhle ochorie či odíde na dovolenku a vybavenie ostane bez údržby.

Vzniklo dlhodobé partnerstvo založené na dôvere, kde outsourcingový partner dôkladne pozná svojho klienta a jeho potreby, a zároveň klient presne vie, čo, za koľko a ako rýchlo môže od svojho partnera očakávať.

Ako vyzerá outsourcing IT služieb v podaní tímu K_CORP?

Outsourcing služieb v oblasti informačných technológií patrí medzi hlavné produkty našej spoločnosti. Nie sme iba dodávatelia informačných technológií, ale komplexne riešime problémy našich zákazníkov – od analýzy a optimalizácie procesov, cez návrh potrebných informačných systémov, až po ich implementáciu a nasadenie spolu s potrebnými technológiami. Samozrejmosťou je podpora ich prevádzky a aktívna participácia na ďalšom rozvoji.

 • null

  DEFINÍCIA CIEĽOV OUTSOURCINGU

 • null

  ANALÝZA POTRIEB ZÁKAZNÍKA

 • null

  NÁVRH RIEŠENIA

 • null

  IMPLEMENTÁCIA A ZAVEDENIE ŠTANDARDOV

 • null

  UŽÍVATEĽSKÁ A SYSTÉMOVÁ PODPORA

 • null

  SPOLUPRÁCA PRI ĎALŠOM ROZVOJI IT

K dispozícii máme kompletný tím profesionálov, ktorý je pripravený napĺňať vaše očakávania.

Hovoríme rečou našich klientov

a ich problémy prekladáme do reči informačných technológií.
Nechávame vás sústrediť sa na jadro vášho podnikania – IT vyriešime my.

AKO MÔŽE Z OUTSOURCINGU PROFITOVAŤ VAŠA FIRMA?

Zašlite nám kontakt na vás a navrhneme vám vhodné riešenie.
  Súhlasím so spracovaním údajov, nevyhnutne potrebných na spracovanie mojej požiadavky.

  tel

  Radi Vám poskytneme bližšie informácie aj na tel.:

  +421 911 45 45 70

  Kvalitu a pružnosť
  nášho IT outsourcingu
  dokazujeme aj v zahraničí.

  Technici z nášho K_CORP tímu boli v priebehu mája 2019 vyslaní do jednej z prevádzok spoločnosti Embraco v Taliansku, kde bolo ich úlohou inovovať kompletné IT vybavenie pre cca 40 pracovníkov.
  Ceste predchádzali dôkladné prípravy, aby nechýbal žiadny potrebný komponent či príslušenstvo.

  V priebehu niekoľkých dní sme klientovi vymenili starú techniku za novú, a zároveň aj presunuli a nakonfigurovali v počítačoch všetok softvér a dáta, aby mohli zamestnanci na novom vybavení bez akýchkoľvek komplikácií plynule pokračovať vo svojich pracovných aktivitách.

  Spätná väzba od klienta je veľmi pozitívna. Ocenil hlavne výborný pomer ceny a kvality služby, čo nás skutočne teší. Naša dlhodobá poctivá práca na neustálom skvalitňovaní poskytovaných služieb tak prináša svoje ovocie.

  Čo je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie úspechu?

  Naši dlhodobí partneri v oblasti outsourcingu IT: