Outsourcing IT služieb

Outsourcing
IT služieb

Najlepší recept pre
bezchybné fungovanie vašich zariadení.

V dnešnej digitálnej dobe už nie je ľahké nájsť firmu, ktorá by sa zaobišla bez akýchkoľvek informačných a komunikačných technológií. Na trhu existuje nespočetné množstvo rozličných prístrojov a softvérov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na internet, pracovať so svojimi dokumentmi a súbormi, bezpečne si uložiť dáta a podľa potreby ich ďalej zdieľať, na diaľku efektívne komunikovať s kolegami a klientmi, kopírovať a digitalizovať písomnosti, alebo dokonca priamo ovládať výrobné operácie v podniku.

S každým zakúpeným zariadením alebo softvérom narastajú
vaše starosti
spojené so zabezpečením ich bezchybného fungovania.

Pokiaľ ste malý živnostník a pri svojej práci si vystačíte s jedným mobilným telefónom, osobným počítačom so základnými programami a domácou tlačiarňou, s troškou šikovnosti ich údržbu zvládnete aj sami. Čo však v prípade, že máte vo firme desiatky takýchto elektronických pomocníkov, na ktorých fungovaní stoja vaše príjmy?

Niektoré firmy sa spoliehajú na vlastné sily a laickú údržbu svojho IT vybavenia a až v prípade, že nastane porucha, volajú o pomoc do externých servisov.

Kým však v servise vzniknutú poruchu odstránia, zariadenie vo firme chýba, čo môže často znamenať ušlý zisk.
Druhou možnosťou je zamestnávať vlastného IT správcu. Jeden človek, nech už je akokoľvek zručný a kvalifikovaný, však málokedy vie poskytnúť starostlivosť o všetky druhy zariadenia či softvéru, hlavne v prípade firiem s rozsiahlym a typovo rôznorodým IT vybavením. Preto čoraz viac spoločností prezieravo volí outsourcing IT služieb od overených špecializovaných partnerov.

V prípade využitia outsourcingu IT služieb sa o vaše zariadenia
stará tím navzájom spolupracujúcich odborníkov,
z ktorých každý je špecialistom na konkrétnu oblasť IT vybavenia.

Vďaka tomu sú schopní predvídať možné riziká a účinne predchádzať problémom skôr, než reálne nastanú. S firmou, ktorá outsourcing zabezpečuje, si nastavíte režim starostlivosti podľa toho, aké veľké riziko pre vás predstavuje neželaná nefunkčnosť zariadení.

Pokiaľ zvažujete zveriť svoje IT vybavenie do správy externému partnerovi formou outsourcingu, tím našej spoločnosti K_CORP je pripravený podať vám pomocnú ruku. Outsourcing IT služieb je jedným z našich hlavných produktov, máme v ňom dlhoročné skúsenosti a na kvalite služieb si dávame skutočne záležať. Naši špecialisti vedia zabezpečiť starostlivosť o bezchybné fungovanie IT vybavenia firiem s najrozličnejším predmetom činnosti, od tých najmenších, až po veľké spoločnosti so stovkami zamestnancov a rozvinutou IT hierarchiou.

+421 911 45 45 70

outsourcing@kcorp.sk

Sme pripravení sa s vami kedykoľvek stretnúť,

poskytnúť vám bližšie informácie a prejednať možnosti prípadnej spolupráce.

Čo je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie úspechu?

Naši dlhodobí partneri v oblasti outsourcingu IT: