Pre koho je outsourcing

Outsourcing
IT služieb

Čo v praxi znamená?
Prečo sa oň zaujíma čoraz viac úspešných firiem?

Vy sa venujete svojej práci,
my sa staráme o IT.

Pod pojmom „outsourcing“ vo všeobecnosti rozumieme koordinované prenajatie určitého typu služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite od externého špecializovaného dodávateľa. Ide o veľmi vyhľadávaný spôsob ako odbremeniť svoju firmu od vedľajších činností priamo nesúvisiacich s hlavným predmetom podnikania. Výsledkom býva výrazná úspora času i financií a nárast efektivity práce. Outsourcing sa využíva v najrozličnejších oblastiach služieb, či už je to účtovníctvo, personalistika, upratovanie, doprava alebo stravovanie zamestnancov. Skutočným celosvetovým trendom sa však stal najmä vo sfére informačných technológií.

AKO MÔŽE Z OUTSOURCINGU PROFITOVAŤ VAŠA FIRMA?

Zašlite nám kontakt na vás a navrhneme vám vhodné riešenie.
  Súhlasím so spracovaním údajov, nevyhnutne potrebných na spracovanie mojej požiadavky.

  tel

  Radi Vám poskytneme bližšie informácie aj na tel.:

  +421 911 45 45 70

  Pre koho je outsourcing
  IT služieb určený
  a aké sú jeho benefity?

  IT outsourcing je vhodný pre každú firmu, ktorá si uvedomuje, že samotné informačné technológie netvoria jadro jej činnosti a sú iba prostriedkom pre dosahovanie jednotlivých cieľov biznisu. Nemá chuť, ani kapacitu sa vlastnými silami zaoberať starostlivosťou o ne, preto si radšej nechá pomôcť odborníkmi z externej špecializovanej IT firmy.

  Konkrétnych výhod, ktoré IT outsourcing prináša, je viacero:

  Zverením starostlivosti o IT vybavenie externému partnerovi firma získava komplexný profesionálny servis, aký by z vlastných zdrojov nadobudla s neporovnateľne vyššími finančnými nákladmi. Odpadajú náklady na vlastných IT správcov a ich koordináciu. Dobrým nastavením outsourcingu sa tiež dá predchádzať rôznym skrytým a neočakávaným výdavkom. Firma sa môže plne sústrediť na svoj hlavný predmet podnikania, bez zbytočného rozptyľovania sa svojpomocnou starostlivosťou o IT zariadenia.

  Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že ich rozvoj a údržba často vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov, z ktorých každý detailne ovláda určitú konkrétnu odnož IT vybavenia. Dobrý outsourcingový partner vie firme nastaviť riešenia presne podľa jej konkrétnych potrieb. Na základe svojich skúseností a know-how z množstva rôznych spoluprác dokáže odhadnúť elasticitu podniku a lepšie pokrýva jeho potreby v čase. Vďaka spolupráci s outsourcingovým partnerom firma navyše neustále udržiava krok s najnovšími a najefektívnejšími IT technológiami, čo pri svojej práci ocenia jej zamestnanci a v konečnom dôsledku aj samotní klienti.

  Pokiaľ zamestnávate jedného či dvoch vlastných IT správcov, pri ich náhlej neprítomnosti z dôvodu choroby či dovolenky ostávajú vaše zariadenia bez údržby a ich prípadný výpadok nemá kto riešiť. Outsourcingový partner spravidla disponuje širším tímom špecialistov, ktorí sú vzájomne zastupiteľní a vedia byť k dispozícii kedykoľvek je to potrebné.

  Podmienky na trhu sa v dnešnej dobe veľmi rýchlo menia a s nimi aj možné požiadavky vašich zákazníkov. Vďaka IT outsourcingu je vaše vybavenie neustále pripravené na nové situácie a výzvy.

  Delegovaním starostlivosti o IT vybavenie vo firme zdieľate zodpovednosť zaň s vašim outsourcingovým partnerom, ktorý v dohodnutom rozsahu ručí za funkčnosť nastavených riešení.

  Outsourcingový partner vám zaistí maximálnu možnú bezpečnosť prevádzkovanej IT infraštruktúry pomocou firewallov, antivírovej a antispywarovej ochrany vašich počítačov a serverov. Systémové programy neustále aktualizuje o tzv. „bezpečnostné záplaty“, ktoré sú vzhľadom k prevádzkovanému programovému vybaveniu relevantné. Taktiež sa stará o bezpečné spracovanie dát uložených na vašich serveroch. Zároveň garantuje svoju diskrétnosť, takže o akýkoľvek únik či zneužitie vašich citlivých informácií sa nemusíte obávať.

  Aký je postup pri zavedení outsourcingu IT služieb?

  Naši dlhodobí partneri v oblasti outsourcingu IT: