Budúcnosť práce je online

Budúcnosť
práce

JE ONLINE. JE ONLINE.

Nikoho neprekvapuje, že spoločne trávime značné množstvo času na pracovných stretnutiach. Rôzne štatistiky hovoria, že sa každý deň konajú desať tisíce pracovných stretnutí, teda že každý z nás absolvuje desiatky stretnutí mesačne.

Aktuálna situácia nám ukázala dôležitosť a potrebu virtuálneho sveta.

To, čo nám táto krízová situácia ukázala je, že šťastie praje pripraveným, digitálnym a flexibilným. Mnoho firiem preto prirodzene začalo hľadať nové riešenia na zlepšenie a zjednodušenie procesu a zážitku z online stretnutí.

Dobre zvolené riešenie systému v tejto oblasti môže priniesť rýchlu návratnosť investícií z hľadiska produktivity pracoviska, ako aj nákladov na správu IT. Pre zamestnancov a organizáciu ako celok môžu lepšie skúsenosti s online stretnutiami viesť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu riešeniu problémov, vyššej inovácii, väčšiemu rozvoju zručností a dokonca k vyššiemu uspokojeniu z práce.

Pre IT oddelenia to zase môže znížiť náročnosť v správe systémov a minimalizovať potrebu technickej podpory. No a na konci dňa manažmentu ušetriť peniaze na ďalšom rozvoji.

Niet diskusie, že informácie predstavujú moc. Využitím moderných technológií dokážu pripravené spoločnosti predbiehať svojich konkurentov. Treba sa ale okrem toho odpojiť od e-mailovej komunikácie a zrealizovať tímovú komunikáciu na inej a hlavne jednotnej platforme. Jednoduchý a rýchly prístup k údajom, totiž umožňuje tímom byť stále pripravený.

K_CORP s partnermi Cisco a Samsung implementuje online riešenia a svojimi 20 ročnými skúsenosťami v oblasti komplexných služieb IT zabezpečuje integráciu systémov a odborné poradenstvo.

Dnes už nie je otázka či nad online uvažovať. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou biznisu, vzdelávania aj bežného života.

Len pripravení sú úspešní. 🙂

Ako vybrať tie správne technológie pre online spoluprácu?

Zašlite nám kontakt na vás a navrhneme vám vhodné riešenie.
  Súhlasím so spracovaním údajov, nevyhnutne potrebných na spracovanie mojej požiadavky.

  tel

  Radi Vám poskytneme bližšie informácie aj na tel.:

  +421 911 45 45 70

  Čo je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie úspechu?

  Naši dlhodobí partneri v oblasti outsourcingu IT: