"Do práce na bicykli" sme jazdili aj my !

20150615162859_do-prace-na-bicykli.jpg

V mesiaci máj sa naša spoločnosť K_CORP, s.r.o. úspešne zapojila do zaujímavého celonárodného projektu „Do práce na bicykli“ s našim tímom K_TEAM v zložení: Lukáš Bárč, Milan Martinický, Maroš Vizina a Richard Bdžoch.

Prvotným cieľom projektu je podporiť cyklistickú dopravu  ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v mestách, ktorý podporuje vyšší cieľ a to je dosiahnutie príjemnejšieho a zdravšieho miesta pre život. Projekt má ambíciu ovplyvniť dopravné správanie obyvateľov v prospech bicykla, chôdze a verejnej dopravy a prezentovať fakty o všetkých dopadoch dopravy na náš život ( produkcia CO2, prachových častíc, hluku a ich dopadu na ľudský organizmus). Strategickým dlhodobým cieľom je progres v používaní bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku na presun po meste, či už zo zdravotného, ekonomického, alebo dokonca časového hľadiska.

Zamestnanci firiem a organizácií spolu absolvovali 60 248 jázd a na dvoch kolesách najazdili bezmála 372 044 kilometrov, čím svojmu mestu aj planéte ušetrili 93 011 kilogramov nevyprodukovaného CO2. Do práce na bicykli jazdilo na Slovensku 2 870 súťažiacich v 916 tímoch. Spomedzi miest najviac kilometrov do práce najazdili súťažiaci z Bratislavy (84 115 km), s výraznejším odstupom sa na druhom mieste umiestnila Banská Bystrica (47 701 km) a tretí skončil Martin ( 30 325 km).

K_TEAM spolu najazdil 192,7km, čím sme nesporne prispeli k výsledku najazdených 892,5 km za samosprávu Spišskú Novú Ves. V rámci mesta sme sa umiestnili na druhom mieste. Najviac najazdil náš web master Maroš Vizina: 73.60 km, preto sme ho podrobili malému interview:

Dýcha sa ti ľahšie po získaní prvenstva nášho tímu v projekte „do práce na bicykli“, kde si hájil našu spoločnosť a pri 32 jazdách a najazdených 73,60 km ušetril našu planétu o 19,7 kg CO 2 ??

"Áno dýcha, som rád, že viem pomôcť aspoň takouto formou prostrediu okolo mňa a spraviť niečo pre svoje zdravie :)"
maros na bicykli 2.png

Zároveň mu za celú spoločnosť vyjadrujeme uznanie, za to, že významne prispel k ochrane životného prostredia a stal si sa inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto.Potrebujete kvalitnú a originálnu webovú stránku, realitný portál alebo e-shop?