Prechod na nový server hladko a zorganizovane je reálny !

  • #uspesnypribeh
  • #itriesenia
  • #zssvcyrilaametoda
up-logo-zs-sv-cyrila-metoda-snv

Aké bolo zadanie?

Škola nepoužívala žiadne centrálne serverové riešenie. Školské aplikácie a informačné systémy boli prevádzkované priamo na pracovných staniciach používateľov. Kvalita a stabilita počítačovej siete nebola vyhovujúca.

Priebeh realizácie

Navrhli sme konsolidáciu počítačovej siete výmenou aktívnych prvkov s centrálnym a zabezpečeným umiestnením. A rovnako aj presun aplikácií a informačných systémov z používateľských počítačov na centrálny server.

Realizovali sme montáž dátového rozvádzača s umiestnením aktívnych prvkov a ukončením káblových trás z administratívnej časti školy, čím sme zabezpečili kvalitné a stabilné pripojenie do počítačovej siete. Následne sme implementovali serverové riešenie Dell.

Aj vy máte podobný problém?
Hľadáte spoľahlivého partnera v IT?

Prínos pre zákazníka

  • kvalitné a stabilné pripojenie do počítačovej siete
  • centralizácia aplikácií a dát so zabezpečeným zálohovaním
  • odbremenenie zamestnancov od administračných prác súvisiacich s údržbou informačných systémov a technológií
  • pravidelné zálohovanie

Galéria

Povedali o nás