The SEO

Hotel Magura

Nové technológie nás nútia neustále napredovať, zvyšovať odbornosť a úroveň profesionality poskytovaných služieb. O to viac si vážime stabilne vzťahy a profesionálnu kvalitu pre našich zákazníkov.

Hotel Magura sa dodnes spája s ubytovaním a gastronómiou, preto bola pre nás nevyhnutná kompletná  obmena nášho IKT prostredia. Na tieto riešenia sme si potrebovali nájsť kvalitného partnera ktorý nám vedel poskytnúť aj analyticko-konzultačné činnosti spolu s nadhľadom na komplexnú problematiku v IT sfére.

Radi by sme úprimne poďakovali za zo že môžeme s Vami spolupracovať.  Aj vďaka tejto našej spolupráci sme mohli objaviť vaše kvality.

Hotel MaguraHotel Magura

Monková dolina, Ždiar