The SEO

Lunas s.r.o.

Našim cieľom bolo vytvoriť pre malú spoločnosť s výborným produktom, ktorý je na trhu vyše 20 rokov webovú stránku s e-shopom, aby sme sa dostali bližšie ku konečnému zákazníkovi a stali sa modernejšími. Spoločnosť K_CORP je partner na ktorého sme sa mohli spoľahnúť pri tvorbe našej webovej stránky, e-shopu a loga. Verím, že aj v budúcnosti nájdeme dôvod na spoluprácu. Sme určite len na začiatku, ale aj vďaku podpore spoločnosti K_CORP a ich tímu veríme, že v budúcnosti budeme úspešný a nová webová stránka nám k tomu pomôže.

Roman KorytkoRoman Korytko

Výroba trvanlivého pečiva