Buďme pripravení na náhle zmeny tak, aby to čo najmenej postihlo bežný život školy

  • #uspesnypribeh
  • #onlinekomunikacia
  • #modernazasadacka
  • #cisco
  • #zsjakubov
up-zsjakubov-1

Aké bolo zadanie?

Počiatočný stav bol typicky školský, kedy bola potreba vyriešiť flexibilitu výučby s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu, ale s výhľadom na budúcnosť.

Od začiatku bolo zacielené na hybridnú prevádzku, pretože škola mala a má záujem s technológiami pracovať naplno tak, aby bolo možné rozvíjať ako výučbu, tak aj interný manažment školy. Zároveň mať možnosť jednoduchú a funkčnú platformu distribuovať každému, aj v rámci žiakov zo znevýhodnených pomerov.

Priebeh realizácie

Po samotnej chuti školy napredovať v oblasti online komunikácie bolo najdôležitejšie predstavenie a zaškolenie učiteľského zboru do použitej platformy.

Implementácia štruktúry školy do Webexu prebehla tak, aby bolo jednoduché realizovať školskú dochádzku v dištančnej forme. Vďaka otvorenosti progresívnej školy už samotná prevádzka nabrala rýchly smer k úspechu.

Aj vy máte podobný problém?
Hľadáte spoľahlivého partnera v IT?

Prínos pre zákazníka

  • flexibilita pri náhlych zmenách vyučovacieho procesu v súčasnosti
  • pripravenosť na hybridnú formu vyučovania v budúcnosti
  • jednoduchý komunikačný kanál pre rodičov a priateľov školy
  • pevný základ pre ďalší rozvoj v rámci technologického rozvoja školy v 21. storočí

Galéria

Povedali o nás