Moderné technológie v hoteli, ktorý otvára bránu do Belianskych Tatier

 • #uspesnypribeh
 • #technologia
 • #serveroveriesenie
 • #komplexnyauditIKT
 • #hotelmagura

Aké bolo zadanie?

Preverenie aktuálneho stavu IKT – Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, aj preto sme sa na začiatku rozhodli pre komplexný audit IKT prostredia. Výstupom auditu bol dokument s popísaným aktuálnym stavom prostredia, nedostatkami a taktiež aj možnými navrhovanými riešeniami ako nedostatky je možné eliminovať.

Priebeh realizácie

Priebeh realizácie pozostával z implementácie navrhovaných riešení ktoré sme pred tým definovali auditom.

Vykonali sme:

 • opravu štruktúrovanej kabeláže, ukončili sme kabeláž v rámci hotela zásuvkami
 • eliminovali sme väčšinu podružných prepínačov, všetky prepínače vymenili za manažovateľné
 • vymenili sme bezdrôtové Point to Multipoint prepoje medzi lokalitami za nové s vyššou priepustnosťou
 • vyriešili sme otázku segmentácie siete pre vyššiu bezpečnosť
 • obmenili sme bezdrôtové prístupové body (WiFi) ktoré sa blížili koncu životného cyklu za nové, zároveň podporujúce aj novší bezdrôtový štandard
 • vymenili sme taktiež serverové prostredie,  za nové s kvalitnou, rýchlou  servisnou podporou, sprevádzkovali sme virtualizačné prostredie
 • vďaka virtualizácii sme taktiež zabezpečili kratšiu dobu obnovy a vyššiu spoľahlivosť
 • vyriešili sme zálohovanie na viaceré typy úložísk medzi viacerými lokalitami
 • celú sieť sme zabezpečili kvalitným firewallom s ochranou proti najmodernejším hrozbám a útokom
 • implementovali sme taktiež monitorovacie konzoly na efektívnejšiu správu a monitoring implementovaných zariadení.
Projekt v číslach
24

Wi-Fi prístupový bod

11

Manažovateľný prepínač

3

Anténa zabezpečujúca bezdrôtový prepoj

1

Firewall

2

Fyzický server

6

Virtuálny server

1

Sieťové úložisko

29

Surovej kapacity diskov

Aj vy máte podobný problém?
Hľadáte spoľahlivého partnera v IT?

Prínos pre zákazníka

 • Moderné a správne nastavené technológie znamenajú rýchlejšiu diagnostiku a nápravu problému.
 • Zabezpečenie a ochrana siete pre zamestnancov a aj hotelových hostí pred najmodernejšími hrozbami.
 • Vďaka obmene aktívnych prvkov sme zvýšili priepustnosť LAN a WiFi siete čo pre zákazníka znamená vyššiu efektivitu a spoľahlivosť pri spracovaní dát.
 • Vyšší komfort pre ubytovaných hostí a aj návštevníkov – WiFi sieťou je po realizácii  pokrytý celý hotel, svadobná sála, reštaurácia ako aj bufet v lyžiarskom stredisku SKI Monková dolina.
 • V prípade výpadku niektorého z implementovaných prvkov zákazník získava rýchlu servisnú podporu bez potreby riešenia problémov ako je nedostupnosť náhradných dielov a otázok kompatibility.

Galéria

Povedali o nás