Naše mesto “nespí”…
Online zastupiteľstvo bezpečne rokuje ďalej…

  • #uspesnypribeh
  • #itriesenia
  • #onlinespolupraca
  • #mestospisskanovaves

Aké bolo zadanie?

Realizácia prezenčného online zastupiteľstva.

Priebeh realizácie

Zistili sme aktuálny spôsob rokovania zastupiteľstva v prezenčnej forme a preformovali sme štandardne vykonávané procesy tak, aby ich bolo možné realizovať online. Napríklad žiadosť o slovo alebo hlasovanie.

Po otestovaní navrhovaných riešení sme pripravili poslanecké počítače na online pripojenie. Priestory mestského úradu a radnice sme vybavili Cisco zariadeniami pre kvalitnejšie pripojenie, obraz aj zvuk.

Na záver sme obsluhou administračného panela zabezpečili chod prvého online zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Aj vy máte podobný problém?
Hľadáte spoľahlivého partnera v IT?

Prínos pre zákazníka

  • rokovať a pracovať aj počas pandemických opatrení
  • nestratiť kontinuitu práce
  • zabezpečená forma videokonferencie
  • nepochybné renomé mesta

Povedali o nás