Webová aplikácia „Produkčný a kvalitatívny systém“

Základný opis

 • systém zložený z dvoch základných aplikácii
  • aplikácia pre zber údajov z výroby pomocou mobilných zariadení, pričom sa zbierajú dáta
   • o produkcii
   • o kvalite výroby
  • aplikácie pre vyhodnotenie a zobrazenie zozbieraných dát
   • prehľady o produkcii z pohľadu zamestnanca a firmy
   • prehľady o kvalite výroby z pohľadu zamestnanca, výrobku, firmy a dodávateľa
   • automatizované posielanie reportov
   • plánovanie montážnikov na pracovné zmeny
   • vzdialené spúšťanie prezentácii a dôležitých oznamov na monitoroch vo výrobnej hale

 Použité technológie

 • PHP, Apache
 • HTML, CSS, jQuery
 • MySQL

Prepojené so systémami

 • dochádzkový systém Sense.times