webová aplikácia „Intranetový portál“

Základný opis

 • aplikácia komunikuje s IS Helios Orange, z ktorej číta údaje a prezentuje ich v požadovanej forme
  • prehľad plánovaných úloh v rámci projektov s detailným opisom úlohy
  • prehľad projektov, personálnych zdrojov a majetku
  • kapacitný plán – prehľad rezervácie nepersonálnych zdrojov
 • aplikácia komunikuje s ďalšími aplikáciami, z ktorých ťahá zákazníkom požadované údaje a zobrazuje ich v prehľadoch; ide o tieto aplikácie
  • ProcessMaker
  • phpBB

Použité technológie

 • PHP, Apache
 • HTML, CSS, jQuery
 • MSSQL 2008, MySQL

Prepojené so systémami

 • Helios Orange