Webová aplikácia „Prehľad pohybu mobilných zariadení“

Základný opis

 • aplikácia slúži:
  • na zber dát z mobilných zariadení s informáciou o ich polohe
  • manažment obchodníkov a ich okruhov – zoznamy zákazníkov
  • vyhodnotenie návštev obchodníkov pri svojich zákazníkoch
 • pre zber dát bola vyvinutá aplikácia premobilné zariadenia s OS Android, ktorá posiela dáta o polohe

 Použité technológie

 • PHP, Apache
 • HTML, CSS, jQuery
 • MySQL

 Prepojené so systémami

 • IS Sygnis