Webová aplikácia „Zdieľanie súborov“

Základný opis

  • aplikácia pre zdieľanie súborov definovaného typu s možnosťou uchovávania histórie jednotlivých verzií súboru
  • manažment pre tvorbu adresárovej štruktúry s možnosťou definovania prístupu len pre určité používateľské skupiny
  • logovanie všetkých aktivít jednotlivých používateľov

 Použité technológie

  • PHP, Apache
  • HTML, CSS, jQuery
  • MySQL