Smart zasadačka

Trendom súčasnej doby sú krátke a efektívne porady, ktoré prebiehajú podľa potrieb firmy online, osobne alebo môže ísť o tzv. hybridné stretnutie.

0911 084 899

Smart zasadačka

Vám umožňuje všetky druhy tejto komunikácie zvládnuť jednoducho,

bez nutnosti akýchkoľvek káblov, bez ohľadu na to, aké koncové zariadenie používate, či aký operačný systém Vám na ňom beží.  Ostáva Vám teda priestor sa sústrediť už len na obsah stretnutia a jeho výstupy.

Formy spolupráce