Smart pracovisko

Tak ako sa komunikácia presúva do online priestoru, tak aj celá firma začína pracovať viac virtuálne.

0911 084 899

Nová filozofia

firemného fungovania smeruje k zvýšenej efektivite,

spoľahlivosti a dôvere. Miesto výkonu tu už teda nezohráva dôležitú úlohu. A práve tieto atribúty pomáhajú spoločnostiam dosahovať rýchle a správne výsledky.

Vybavenie zamestnanca smart pracoviskom znamená síce nárast jeho nákladov o menej než  3%, ale predovšetkým zvýšenie samotného jeho výkonu aj viac ako o 20%.

Formy spolupráce