Osobné zariadenia

Vybavíme vašu spoločnosť a vašich zamestnancov zariadeniami, ktoré jednak potrebujú pre svoju prácu, k ich lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu, ale zároveň im prinášajú i radosť.

0911 084 899

Vyriešime za vás ich inventár,

pridelenie jednotlivým zamestnancom,

vrátane evidencie preberacích protokolov, resp. zmien na pozíciách. Vaše počítače, notebooky, tablety a smart telefóny zabezpečíme tak, aby prinášali maximálny úžitok. Zároveň je možné zabezpečiť aj rôzne typy služieb nad zariadeniami. (viac v sekcii IT služby na koncových zariadeniach).

Formy spolupráce