Služby na koncových zariadeniach

Zabezpečíme kompletnú správu, všetkých vašich koncových zariadení tak, aby fungovali správne a bezchybne.

0911 084 899

Naša služba začína

na úrovni inventarizácie koncových zariadení,

pokračuje starostlivosťou o hardvér – o jeho správnu funkčnosť, operačný systém a aplikačnú úroveň, a končí na úrovni bezpečnosti koncového zariadenia. A to z pohľadu straty a rozbitia zariadenia, alebo z pohľadu straty a zašifrovania dát.

Zároveň vnímame aj to, že rôzne koncové zariadenia slúžia na rôzne účely, ale spoločne majú svojmu užívateľovi prinášať hodnotu v podobe efektívnej práce, dostupnosti dát, prístupu k firemným dátam z každého zariadenia rovnako.

Formy spolupráce