Detail referencie

Kipech Production Hotel, s.r.o.
02. 08. 2012

Webová aplikácia „Produkčný systém“

Základný opis

 • umožňuje zaviesť automatizáciu do výrobného procesu
 • zavádza kontrolované plánovanie výrobného procesu spolu so sledovaním tohto plánu a následným upozornením
 • sleduje výrobnú objednávku od jej prijatia až po jej expedíciu
 • vyhodnocuje produkciu a kvalitu výroby z pohľadu výrobkov, zákazníkov a zamestnancov
 • ponúka rôzne reporty v reálnom čase
 • samotná aplikácia sa skladá z dvoch subsystémov
  • subsystém pre zber dát z výroby - beží na mobilných zariadeniach s dotykovým displejom
  • subsystém pre sledovanie a vyhodnocovanie výroby

 Použité technológie

 • PHP, Apache
 • HTML, CSS, jQuery
 • MySQL

Máte záujem o aplikáciu na objednávku? Dajte nám vedieť!