Detail referencie

Embraco Slovakia, s.r.o.
16. 08. 2012

Webová aplikácia „Administratívna kariéra“

Základný opis

  • objektívny nástroj na riadenie ľudí – hodnotenie z viacerých aspektov
  • hodnotenie, uznanie a stimulovanie ľudí, aby poznali možnosti kariérneho rastu a vedeli si naplánovať svoj profesionálny a osobný rozvoj
  • prepojenie potreby a očakávania spoločnosti s očakávaniami a výkonom zamestnanca – vytváranie vzájomnej rovnováhy medzi nimi  
  • vytvorenie stabilného modelu klasifikácie zamestnancov a ich adekvátneho zaradenie do organizačnej štruktúry spoločnosti
  • rozpoznanie a ohodnotenie zamestnancov, ktorí dosahujú vynikajúce výkony, výsledky a v zmysle hodnotiacich faktorov prevyšujú očakávania

Použité technológie

  • ASP.NET (C#), ISS v7
  • MSSQL 2005, neskôr migrácia na MSSQL 2008

Prepojené so systémami

  • Human

Máte záujem o aplikáciu na objednávku? Dajte nám vedieť!