Detail referencie

C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.
16. 08. 2012

webová aplikácia „Production Manager“

Základný opis

  • aplikácia slúži na správu, plánovanie a štatistiky výroby produktov strojárskej výroby na pracovných linkách, ktorá v sebe zahŕňa aj štatistiky prác operátorov na pracovných linkách vo výrobe
  • aplikácia je konfigurovateľná, šablónovacia
  • prístup do aplikácie je rozdelený pre manažérov – plánovačov výroby a operátorov.

 Použité technológie

  • PHP, Apache
  • HTML, CSS, jQuery
  • MySQL

Máte záujem o aplikáciu na objednávku? Dajte nám vedieť!