Programátorská divízia

V programátorskej divízii sa zaoberáme tvorbou softvéru na objednávku podľa zadania klienta. Venujeme sa podstatným procesom vo firme a integrácii softvéru do prostredia, v ktorom bude použitý. Nesnažíme sa len vytvoriť kvalitný softvér, ale aktívne vytvárame riešenia na jeho spojenie s okolitými systémami, aby mal zákazník všetko na jednom mieste a pod kontrolou.


Štruktúra divízie:

 

Projektové riadenie

  • Riadenie projektov
Projektové
riadenie
 
 

Analýza

  • Rozbor zadania klienta
Analýza
 
 

Návrh riešenia

  • Vytvorenie návrhu na aplikáciu
Návrh
riešenia
 
 

Implementácia

  • Implementácia aplikácie
Implementácia
 
 

Testovanie

  • Aktívne testovanie aplikácie
  • Hľadanie možných chýb
Testovanie
 
 

Produkcia

  • Vytvorenie finálnej verzie aplikácie
  • Odovzdanie klientovi
Produkcia