História

Firma K_CORP pôsobí od roku 1998 v meste Spišská Nová Ves. Vo svojich začiatkoch sa spoločnosť špecializovala na dodávku produktov z oblasti hardvéru a softvéru. V roku 2002 došlo k transformácii právnickej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným. Obchodná transformácia priniesla rozšírenie portfólia služieb a produktov. Tie boli zostavené podľa požiadaviek trhu tak, aby zákazníkom prinášali komplexné služby v IT oblasti.

Prelom rokov 2007 a 2008 priniesol rozšírenie poskytovania komplexných IT služieb z regiónu Spiša do regiónu Tatier a Šariša. Touto expanziou si spoločnosť začala napĺňať svoju víziu a strategicky cieľ, ktorým je pozícia silného regionálneho partnera v IT oblasti.