Virtualizačný server

Čoraz viac firiem venuje pozornosť téme „Virtualizácia“, ktorá sa takto stáva jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí IT. Jedná sa o technológiu, ktorá mení zaužívanú architektúru serverov, keď operačné systémy už priamo nekontrolujú hardvér a tak na jednom fyzickom počítači môže bežať viacero rôznych operačných systémov. Ucelená virtualizačná stratégia prispieva k zaisteniu spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzke IT infraštruktúry, pri súčasnom znížení nákladov na jej vlastníctvo.

Význam

  • Úspora prevádzkových nákladov znížením počtu fyzických serverov.
  • Efektívne využitie hardvérových prostriedkov (CPU, RAM, HDD) s možnosťou ich prideľovania jednotlivým
        systémom podľa požiadaviek.
  • Jednoduchá migrácia systémov na výkonnejší hardvér bez výpadku služieb, ktoré poskytujú.
  • Jednoduché zálohovanie a rýchla obnova systémov zo zálohy (vrátane „disaster recovery“)
  • Centrálny monitoring.
  • Až 100% dostupnosť služieb kritických systémov pomocou záložných

Popis

Virtualizačný server (tzv. Hypervisor) je softvér, ktorý transformuje fyzické komponenty počítača (CPU, RAM, HDD, sieťové karty) na virtuálne a následne ich poskytuje virtuálnym strojom ako fyzický hardvér. Tak je možné prevádzkovať na jednom fyzickom hardvéri niekoľko úplne nezávislých/izolovaných virtuálnych strojov, ktoré sa navzájom neovplyvňujú. Je im prideľovaná časť zdrojov fyzického počítača, ktorú je možné nastavovať a meniť. Podľa momentálnej potreby jednotlivých virtuálnych strojov sa môže tiež  nastaviť dynamické prideľovanie nevyužitých fyzických zdrojov.

Virtualizácia je transparentná, to znamená, že hardvér poskytnutý hypervisorom je podporovaný každým operačným systémom. Inštalácia a beh operačného systému a aplikácií prebiehajú rovnako, ako pri inštalácii na fyzický server.

Ponuka

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu IT infraštruktúry a analýza požiadaviek pre implementáciu virtualizácie

Návrh riešenia
Návrh riešenia  virtualizácie IT infraštruktúry na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak ak aj prevádzkových nákladov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna implementácia virtualizačného systému.

Servis
Správa virtualizačných systémov. Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu na odstránenie poruchy.


Technológie

wm.png hypv.png