Video server

IP Kamerový systém

Kamerové systémy nachádzajú uplatnenie všade tam, kde je potrebné monitorovať dianie v reálnom čase alebo uchovávať a v prípade potreby následne vyhodnocovať obrazový záznam. Riešenia na báze IP protokolu svojimi parametrami a možnosťami prekonali klasické analógové systémy.

Význam

  • Monitorovanie objektov a ich priestorov
  • Dohľad nad výrobnými procesmi
  • Kontrola pracovísk, skladov...
  • Systém sa pripája do existujúcej siete LAN a tak je sledovanie možné pracovnej stanice ako vo firme, tak
        aj mimo nej.
  • Možný digitálny záznam a archivácia obrazu.

Popis

Základné prvky IP Kamerového systému

  • IP Snímacie kamery
  • Záznamové zariadenie
  • Zobrazovacie miesto

IP Snímacie kamery sa pripájajú do siete LAN ako štandardné sieťové zariadenie. Každá z kamier má pridelenú IP adresu, prostredníctvom ktorej je možné na kameru pristupovať cez web prehliadač a sledovať obraz, ktorý sníma. Kamery sa delia podľa:

Uhlu záberu:   Pevné -  Otočné
Prevedenia:    Vonkajšie – Vnútorné
Objektívu:        Fixný - Variabilný


Záznamové zariadenie
predstavuje server NVR (network video recorder) na ktorý sa zaznamenáva obraz z kamier.


Zobrazovacie miesto
slúži na sledovanie záznamu kamier v reálnom čase, alebo záznamov uložených na videoserveri. Môže sa jednať o priamy prístup na kameru prostredníctvom web prehliadača, prípadne o špecializovanú aplikáciu bežiacu priamo na serveri, alebo na niektorej z pracovných staníc ako v sieti LAN, tak aj mimo nej. V rámci aplikácie je možné vyhľadávanie a spätné prehrávanie zaznamenaných videosekvencií podľa rôznych kritérií.

Ponuka

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu IT infraštruktúry a analýza požiadaviek pre nasadenie IP Kamerového systému.

Návrh riešenia
Návrh riešenia IP Kamerového systému na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak ak aj prevádzkových nákladov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna inštalácia systému.

Servis
Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu
na odstránenie poruchy.


Technológie

axis.png      samsung.png      geo.png

Naše referencie