Terminálový server

V dobe celosvetovej globalizácie je možné zlepšiť prácú užívateľov a správu firemných údajov centrálizovaním práce užívateľov na jednom mieste. Tým miestom je terminalový server. Svojou funkcikou vie nahradiť pracovné stanice užívateľov do takej miery, že im bude slúžiť už iba ako prostriedok prístupu do terminálového servera.

Význam

 • Zjednotenie verzíí používaných aplikácií
 • Jednotné pracovné prostredie
 • Dostupnosť pracovného prostredia aj mimo firmy
 • Jednoduchá záloha všetkých pracovných súborov, e-mailov
 • Rýchla a jednoduchá správa užívateľov a ich nastavení
 • Zníženie nákladov na hardware

Terminálový server ako centrálne pracovisko je pre užívateľov dostupné z celej lokálnej siete a môže byť dostupné aj z Internetu.


Základné prvky
terminálového servera

 • Výkonný server
 • Aplikácie
 • Licencie

Výkonný server s operačným systémom na platforme Microsoft Windows server zabezpečí bežnému užívateľovi takmer plnohodnotnú náhradu jeho pracovnej stanici. V závislosti od počtu užívateľov je možné celý terminálový server virtualizovať a spolu s iným virtualizovaným serverom fungujúcom na tom istom fyzickom serveri ešte znížiť investície do hardware-u. Podľa dohodnutých garančných podmienok je prípadný výpadok takéhoto riešenia minimálny.

Aplikácie z pohľadu terminálového servera je možné rozdeliť na:

 • aplikácie, ktoré nie je možné alebo neodporúčané prevádzkovať v terminálovom serveri
 • aplikácie, ktoré sa dajú prevádzkovať v terminálovom serveri

Do prvej skupiny patria aplikácie, ktoré pracujú s multimediálnym obsahom, sú náročné na grafický výkon, pri svojej práci potrebujú špeciálne zariadenia alebo na ich chod nie je operačný systém servera vhodný. Sú to aplikácie pre architektov, spracovanie obrázkov, videí a hudby, kamerové systémy a pod. Na druhej strane, programy nevyžadujúce grafický výkon akými sú kancelárske aplikácie, je možné na terminálovom serveri prevádzkovať.

Licenčná politika  je nevyhnutná súčasť prevádzky terminálového servera. Licencie síce sú iba dokladom legálneho nadobodnutia aplikácií, no bez niektorých licencií nie je plnohodnotná funkčnosť terminálového servera možná.


Ponuka

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu IT infraštruktúry a analýza požiadaviek pre nasadenie terminálového servera.

Návrh riešenia
Návrh riešenia  terminálového servera na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak ak aj prevádzkových nákladov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna inštalácia systému.

Servis
Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu na odstránenie poruchy .


Technológie

wm.png      win.png

Naše referencie