Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod., nevyhnutný pre všetky moderné priemyselné stavby, obchodné a kancelárske centrá, banky a pod. Buduje sa ako súčasť infraštruktúry nových budov, respektíve pri rekonštrukcii starších objektov. Kabelážny systém navrhnutý podľa platných noriem zaručuje pri použití kvalitných komponentov správnu funkčnosť siete a jej otvorenosť pre následné rozšírenie.

Význam

  • Široké spektrum podporovaných aplikácií
  • Vysoká spoľahlivosť, fyzická a morálna životnosť zhodnocujúca investíciu do jej výstavby

Popis

Štruktúrovaná kabeláž je univerzálny systém, ktorý podporuje prenos analógových a digitálnych signálov a u ktorého sa predpokladá dlhá technická a morálna životnosť. Pri jej budovaní sa používajú metalické káble so štyrmi krútenými pármi  a optické káble s topológiou zapojenia do hviezdy, kedy sú káble z určitej časti budovy zvedené do jedného miesta (uzla).


Základné prvky štruktúrovanej kabeláže

  • Dátový rozvádzač
  • Horizontály rozvod
  • Vertikálny rozvod (backbone)


Dátový rozvádzač
predstavuje uzol, do ktorého sú zvedené káble od dátových zásuviek. Fyzicky je realizovaný tak, aby umožňoval univerzálne pripojenia modulov šírky 19" akými sú prepojovacie panely horizontálneho (zásuvkového) rozvodu, organizéry prepojovacích káblov, aktívne prvky LAN, servery, záložné zdroje atď.

Horizontálny rozvod je hviezdicovité káblové prepojenie medzi dátovým rozvádzačom a zásuvkou. Max. dĺžka prepoja je 90 m. Pri inštalácii horizontálneho rozvodu v otvorených administratívnych „holopriestoroch“ a využívajú tzv. konsolidačné body.

Vertikálny rozvod je optický a metalický prepoj medzi hlavným rozvádzačom budovy a rozvádzačmi jednotlivých podlaží. Vďaka stále sa znižujúcim cenám aktívnych optických komponentov sa čoraz viac presadzuje jedno-módové vlákno 9/125, čo bolo doteraz doménou operátorov a ich WAN sietí.

Prevedenie štruktúrovanej kabeláže je popísané v európskej norme EN 50173 a v medzinárodnej norme ISO/IEC 11801. Výhodou inštalácie podľa spomínaných noriem je bezproblémová prevádzka, nerušený chod existujúcich aplikácií, ale aj systémová záruka na kabeláž od výrobcu a kompatibilita s v budúcnosti využívanými systémami. Pre každú kabeláž sa vykonáva meranie parametrov podľa požiadaviek vyššie uvedených noriem. O všetkých meraniach je vedený tlačený merací protokol, ktorý zaznamenáva všetky sledované parametre, dôležité pre správu funkciu štruktúrovanej kabeláže.

Ponuka  

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu kabeláže a analýza požiadaviek pre štruktúrovanej kabeláže.

Návrh riešenia
Návrh riešenia  štruktúrovanej kabeláže na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak ak aj prevádzkových nákladov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna inštalácia systému vrátane certifikačného merania.

Servis
Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu na odstránenie poruchy.


Technológie

molex.png      signa.png

Naše referencie