Tvorba internetových stránok

Internetová stránka má zaujať potencionálneho zákazníka pri kúpe produktov, či objednaní rôznych služieb. Keďže každý z našich klientov má špecifické požiadavky, snažíme sa ku každému klientovi pristupovať individuálne.

 

Projektové riadenie

  • Riadenie projektov
Projektové
riadenie
 
 

Grafické oddelenie

  • Návrh stránky
  • Tvorba grafického dizajnu
Grafický
návrh
 
 

Implementácia

  • Implementácia stránok do K_CMS
  • Implementácia e-shopov
Implementácia
 
 

Správa

  • Servis stránok
  • Kontrola zobrazenia v prehliadačoch
Správa
 
 

E-marketing

  • SEO optimalizácia web stránok
E-marketing
 
 

 

Aký je postup?

Tvorba internetovej stránky si vyžaduje určitú postupnosť a stanovenie termínov, ktoré sú závislé od náročnosti projektu po grafickej a programátorskej stránke.

1. krok – stanovenie cieľov

Každý z našich zákazníkov si musí dopredu zodpovedať dôležitú otázku – pre koho bude nová internetová stránka určená ? Zodpovedanie tejto otázky nám značne pomôže pri počiatočnej analýze, výbere kľúčových slov, tvorbe grafického návrhu a následnej propagácii internetovej stránky.

2. krok – grafický návrh

Prvý pohľad je dôležitý – a práve to platí u internetových stránok. Ak web stránka zaujme „okoloidúceho“ návštevníka, tak ostane a pokračuje v jej prezeraní. Pokiaľ sa mu zdá kompozícia stránky chaotická a usporiadanie jednotlivých prvkov neprehľadné, tak z potencionálneho zákazníka sa pravdepodobne stane zákazník našej konkurencie. Prvotné grafické návrhy zasielame na pripomienkovanie a následne pripomienky konzultujeme s majiteľom pripravovanej web stránky.

3. krok – tvorba štruktúry, nasadenie CMS a programovanie

Štruktúra web stránky musí byť jednoduchá a prehľadná. Nesmie obsahovať prvky, ktoré zmetú užívateľa. Ďalej nasleduje nasadenie redakčného systému (CMS), ktorý Vám uľahčí ďalšiu aktualizáciu internetovej stránky. V prípade zložitejších požiadaviek na funkcionalitu pripravovanej internetovej stránky nastupujú naši programátori.

4. krok - odovzdanie a ďalšia spolupráca

Posledným krokom je odovzdanie webu, vytvorenie e-mailov, implementácia štatistického nástroja Google Analytics, SEO optimalizácia a v neposlednom rade sa nebránime ďalšej spolupráci pri tvorbe PPC reklamy, reklamy na sociálnych sieťach a pod.

Potrebujete kvalitnú a originálnu webovú stránku, realitný portál alebo e-shop?