Outsourcing IKT služieb

Prinášame zákazníkom profesionálnu správu, údržbu a poradenstvo v oblasti IKT.
Riešime efektívne Vaše aktuálne potreby IKT !

Nechcete zamestnávať radu IT špecialistov, ktorých vždy bude len „pár“? Ponúkame vám celú štruktúru odborníkov a overených riešení. Preneste zodpovednosť na nás!

Viac ako 100 outsourcingových zmlúv rôznych predmetov a úrovní, 15 rokov na trhu, výrazná orientácia na zákazníka a dostupnosť služby nám umožnila vytvoriť množstvo kvalitných partnerstiev a skúseností, ktoré radi využijeme vo váš prospech.

Outsourcingový vzťah vnímame ako strategické partnerstvo, ktoré dáva zmysel každému, kto sa chce orientovať na svoje podnikanie a zároveň naplno využiť moderné informačné technológie.

Čo prináša našim zákazníkom outsourcing IKT

  • Prenesenie zodpovednosti na dodávateľa IKT služieb – koncentrácia zákazníka na jeho primárnu činnosť

  • Outsourcingom získavate výrazne kvalitnejšie služby v oblasti IKT

  • Bezpečnosť technológii, súlad s GDPR Nariadením

  • Celoročná dostupnosť služieb podľa potreby zákazníka (bez dovoleniek a práceneschopnosti) s možnosťou 24/7.

  • Zastrešenie IKT služieb v rôznych segmentoch ako sú počítače, servere, tlačiarne, infraštruktúra…

  • Komplexný pohľad na správu IKT s návrhom vyvážených riešení

  • Vyššia efektivita správy IKT znamená nižšie náklady pre zákazníka

  • Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami.

  • Zníženie nákladov na manažment, koordináciu a odstránenie skrytých nákladov, znižovanie celkových výdajov na IKT.

  • Outsorcingový partner prináša nielen technické ale aj procesné riešenie – funkčný systém nahlasovania, prideľovania a kontroly požiadaviek.

Referencie