Outsourcing IKT zariadení

Outsourcing IKT zariadení

Outsourcingom zariadení poskytujeme štandardy a plánujeme vaše náklady na IKT.
Reagujeme na Vaše aktuálne potreby IKT !

Spoločnosť K_CORP ponúka outsourcing alebo prenájom zariadení rôzneho typu a druhu. Aktuálne máme v outsourcingu viac ako 1 000 zariadení ako sú servery, notebooky, tlačiarne, počítače …

Outsourcing zariadení prináša našim zákazníkom v prvom rade efektívne plánovanie nákladov, štandardy IKT a primárnu orientáciu na vašu činnosť.Nechajte svet IKT na nás a moderné informačné technológie budú pracovať pre vás!

Čo vám prinesie outsourcing IKT zaradení

  • Štandardizácia koncových zariadení – jednotnosť hardvéru a softvéru

  • Transparentná personalizácia nákladov na konkrétneho užívateľa

  • Reagovanie na aktuálne potreby spoločnosti, elasticita (fluktuácia zamestnancov, možnosti krátkodobých aj dlhodobých prenájmov zariadení)

  • Predvídanie a plánovanie nákladov na IKT

  • Účelové vynakladanie zdrojov

  • Zabezpečenie technologickej aktuálnosti zariadení a licencií

  • Šetrenie kapitálových výdavkov na úkor režijných nákladov, zlepšovanie cash flow

  • Paušálna záťaž zabraňuje veľkému investičnému výdaju

  • Vylepšuje štruktúru pasív, nakoľko nie je realizovaná vysoká jednorazová investícia- spoločnosť nemá dlhodobý úver

  • Postupná realizácia menších prevádzkových výdajov a pozitívny vplyv na zadlženosť

Referencie