Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Košalko
Riaditeľ
  • 0911 635 644
  • kosalko@kcorp.sk
Ing. Marián Kubalec
Technický riaditeľ