Obchodný tím

Ing. Tomáš Košalko
Obchodný manažér pre kľúčových klientov
Bohumír Zombek
Obchodný manažér pre kľúčových klientov
Elena Liptáková
Obchodný referent
Mgr. Zuzana Blašková
Obchodný manažér pre kľúčových klientov