Manažment technických oddelení

Ing. Marek Repko
Manažér programátorskej divízie
Róbert Gaľa
Manažér divízie IT riešenia
Michal Hrubjak
Manažér divízie IT riešenia