Moderné vzdelávanie na progresívnej škole!

  • #uspesnypribeh
  • #itriesenia
  • #predajit
  • #zskomenskehosnv

Aké bolo zadanie?

Moderná a funkčná IT učebňa pre žiakov ZŠ Komenského SNV spĺňajúca požiadavky online doby.

Priebeh realizácie

Analýza pôvodného stavu nám ukázala riziká bezpečnosti, zastaralé hardvérové aj softvérové vybavenie, t.j. počítače, k nim pripojené zariadenia a aplikácie na nich bežiace.

Navrhli sme teda novy koncept IT učebne serverovým spôsobom, kde všetky pracovné stanice zdieľajú spoločnú výpočtovú kapacitu jedného servera.

Implementáciou servera a k nemu pripojených tenkých klientov sme dosiahli aj používanie jednotného aplikačného vybavenia. Inštalácia a aktualizácia aplikácii potrebných na výučbu sa vykonáva iba raz a nie je ju potrebné realizovať na každom počítací zvlášť.

Aj vy máte podobný problém?
Hľadáte spoľahlivého partnera v IT?

Prínos pre zákazníka

  • jednoduchšia administrácia, zadávanie a kontrola práce žiakov
  • učiteľský PC, ktorý má možnosť sledovať prácu žiakov na svojej obrazovke
  • jednotná inštalácia a aktualizácia aplikácií
  • zvýšenie bezpečnosti celej počítačovej siete
  • moderná IT učebňa s 20 pracovnými stanicami pre žiakov

Povedali o nás

Ďalšie úspešné príbehy …