Online videokonferencia so všetkým, čo k tomu patrí v našej réžii

  • #uspesnypribeh
  • #online
  • #videokonferencia
  • #cisco
  • #scspp
up-scspp-1

Aké bolo zadanie?

Zorganizovanie profesionálneho video konferenčného stretnutia školy pre účely využitia nórskych fondov a ekologického žitia na školách – škola bola vybraná do programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ – „Využívaj energiu ekologicky!“. Riaditeľ, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva, študenti, vedci prezentujúci školu a progresívne riešenia.

Priebeh realizácie

Oslovenie zákazníkom, ktorý počas distančného vzdelávania už používal technológiu Webex.

Škola nemala prostriedky a technológie na organizáciu tak náročnej videokonferencie s približne 50 pripojenými miestami v rozsahu 2,5 hodín a taktiež narazili na problém internetového pripojenia v škole. Spoločnosť K_CORP poskytla technológie, showroom a hladký reprezentatívny priebeh videokonferencie.

Zriadenie generálky a zaslanie pozvánky s akceptačným formulárom tri dni pred samotnou konferenciou nás pripravilo na „premiéru“. Skúška prezentácií na diaľku, prihlásenie, hlásenie o slovo, kladenie otázok a zapájanie sa do prezentácie boli súčasťou edukácie účastníkov videokonferencie.

Výsledkom bola výborne zvládnutá jednorázová služba zákazníkovi, ktorý nemá zariadenia, skúsenosti s technológiou, ale má skvelé nápady a chuť ich realizovať.

Aj vy máte podobný problém?
Hľadáte spoľahlivého partnera v IT?

Prínos pre zákazníka

  • jednoduchosť v online komunikácii
  • možnosť odprezentovať sa pred širokým spektrom komunít
  • časová efektivita – promptné riešenie
  • technické zastrešenie spoločnosťou K_CORP
  • rýchla prezentácia osobností, ktorí by mali problém dostaviť sa prezenčne

Galéria

Povedali o nás