Klient: FedDOOR

Adresa: https://www.feddoor.sk/

Popis projektu:

Spoločnosť FedDOOR sa profiluje ako slovenský výrobca nábytku na mieru.

Zákazník nás oslovil po jeho dlhodobom prepade vo vyhľadávaní. Zadanie bolo: umiestnenie na prvej strane vo vyhľadávačoch v rámci požadovaných regiónoch. Prvotne sme vytvorili novú web stránku zodpovedajúcu UX friendly parametrom s integráciou SEO optimalizácie a príslušných CTA prvkov. Návrh marketingovej stratégie a identifikovanie cieľov nám pomohli stanoviť paušálne marketingové aktivity: prioritná cielená PPC reklama Google Ads, správa sociálnych sietí a blogové príspevky.

Spustené: január 2018