Základný opis

  • tvorba, editácia, archivácia organizačnej štruktúry (primárnej, sekundárnej)
  • evidencia, schvaľovanie neprítomnosti zamestnancov (dovolenky, paragrafy, školenia, nadčasy)
  • práca s pohľadávkami spoločnosti
  • proces schvaľovania zákazníkov
  • proces schvaľovania došlých faktúr

 Použité technológie

  • PHP, Apache
  • HTML, CSS, jQuery
  • MySQL

Prepojené so systémami

  • Helios Orange