Budúcnosť práce je online

Nikoho neprekvapuje, že spoločne trávime značné množstvo času na pracovných stretnutiach. Rôzne štatistiky hovoria, že sa každý deň konajú desať tisíce pracovných stretnutí, teda že každý z nás absolvuje desiatky stretnutí mesačne.

Aktuálna situácia nám ukázala dôležitosť a potrebu virtuálneho sveta.

To, čo nám táto krízová situácia ukázala je, že šťastie praje pripraveným, digitálnym a flexibilným. Mnoho firiem preto prirodzene začalo hľadať nové riešenia na zlepšenie a zjednodušenie procesu a zážitku z online stretnutí.

Dobre zvolené riešenie systému v tejto oblasti môže priniesť rýchlu návratnosť investícií z hľadiska produktivity pracoviska, ako aj nákladov na správu IT. Pre zamestnancov a organizáciu ako celok môžu lepšie skúsenosti s online stretnutiami viesť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu riešeniu problémov, vyššej inovácii, väčšiemu rozvoju zručností a dokonca k vyššiemu uspokojeniu z práce.

Pre IT oddelenia to zase môže znížiť náročnosť v správe systémov a minimalizovať potrebu technickej podpory. No a na konci dňa manažmentu ušetriť peniaze na ďalšom rozvoji.

Niet diskusie, že informácie predstavujú moc. Využitím moderných technológií dokážu pripravené spoločnosti predbiehať svojich konkurentov. Treba sa ale okrem toho odpojiť od e-mailovej komunikácie a zrealizovať tímovú komunikáciu na inej a hlavne jednotnej platforme. Jednoduchý a rýchly prístup k údajom, totiž umožňuje tímom byť stále pripravený.

K_CORP s partnermi Cisco a Samsung implementuje online riešenia a svojimi 20 ročnými skúsenosťami v oblasti komplexných služieb IT zabezpečuje integráciu systémov a odborné poradenstvo.

Dnes už nie je otázka či nad online uvažovať. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou biznisu, vzdelávania aj bežného života.

Len pripravení sú úspešní. 🙂

Ako vybrať tie správne technológie pre online spoluprácu?

Zašlite nám kontakt na vás a navrhneme vám vhodné riešenie.
    Súhlasím so spracovaním údajov, nevyhnutne potrebných na spracovanie mojej požiadavky.

    tel
    Radi Vám poskytneme bližšie informácie aj na tel.:

    +421 911 45 45 70

    Čo je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie úspechu?