Kto navštevuje Vaše web stránky ? (druhá časť)

20150524134916_nahladga.png

Prostredníctvom Google Analytics viete zistiť kto navštevuje Vašu web stránku, z akej je krajiny, z akého zariadenia práve pristupuje k web stránke, dokonca aký prehliadač, či operačný systém používa. Na základe týchto informácií viete optimalizovať Váš web, e-shop, či realitný portál.

prehlad.jpg

Demografické údaje (vek, pohlavie)
Keď poznáte zloženie návštevníkov Vašej web stránky  s ohľadom na vek a pohlavie, môžete im presne prispôsobiť obsah: od grafiky, jazyka a technológií, ktoré používate na svojich webových stránkach, až po obsah a umiestnenie vašich reklám.

vek-a-pohlavie.jpg

Záujmy (kategórie záujmov, zákaznícke segmenty)
Informácie o záujmoch vám poskytujú pohľad na rozšírenie obsahu web stránky na súvisiace trhy (kategórie záujmov) a na zameranie obsahu presne na tých používateľov, pri ktorých existuje pravdepodobnosť využitia vášho obsahu alebo zakúpenia vašich produktov (zákaznícke segmenty).

kategorie-zaujmov.jpg

Geografické údaje (jazyk, poloha)
Je dôležité vedieť, či získavate odozvu od používateľov, na ktorých ste upriamili rôzne jazykové mutácie. Potrebujete však vedieť aj to, aká je návštevnosť od používateľov mimo týchto cieľov. Povedzme, že máte web stránku v slovenčine a angličtine, ale že tiež získavate používateľov s vysokou mierou konverzie, ktorí hovoria po francúzsky a po taliansky, čo naznačuje príležitosť a preto bude vhodné pridať ďalšie jazykové mutácie, čím priamejšie oslovíte lukratívny trh.

zobrazenie-na-mape.jpg

Správanie (noví vs. vracajúci sa návštevníci, frekvencia)
Merajte silu svojich webových stránok a rozsah, v akom podnecujete používateľov, ktorí vaše webové stránky navštívili prvýkrát, aby sa vrátili. Môžete tiež vidieť ekonomický vplyv nových používateľov v porovnaní s vracajúcimi sa používateľmi (napríklad 30 % používateľov, ktorí sa vracajú, predstavuje 45 % z celkového počtu transakcií).

Technológia (prehliadač a OS, sieť)
Porozumenie technológiám, ktoré používatelia využívajú na používanie a získanie prístupu k vášmu obsahu, vám umožňuje doladiť aktuálne verzie a naplánovať nadchádzajúce implementácie. Chcete mať napríklad istotu, že vaše webové stránky sú úplne funkčné v aktuálnych prehliadačoch, ale tiež chcete udržať krok s tempom, akým používatelia prechádzajú z prehliadačov určených pre stolné počítače na prehliadače pre mobilné zariadenia a aplikácie, a naplánovať si podľa toho vývoj.

prehliadace.jpg

Mobily (zariadenia)
Keďže používatelia prechádzajú na mobilné zariadenia, vedomosti o tom, ktoré zariadenia používajú, ktoré metódy vstupu využívajú na interakciu s vaším obsahom a na akých veľkých obrazovkách si prezerajú váš obsah, vám umožňujú prispôsobiť aktuálne verzie a naplánovať vývoj v budúcnosti lets you tweak current versions, and plan for future development.

zariadenie.jpg

Vlastné (vlastné premenné, definované používateľom)
Vlastné premenné môžete využiť na rozšírenie rozsahu svojich segmentov. Vlastné premenné na úrovni používateľa vám umožňujú identifikovať používateľov podľa súhrnného správania počas určitého rozsahu dátumov namiesto nespojitých interakcií s vašimi webovými stránkami v rámci jednej relácie.

Porovnávanie
Porovnávanie vám umožňuje porovnať vaše údaje so súhrnnými údajmi o odvetví od ostatných firiem, ktoré zdieľajú svoje údaje. Takto môžete získať hodnotný kontext, ktorý vám pomôže určiť si zmysluplné ciele, získať prehľad o trendoch vo vašom odvetví a zistiť, ako sa vám darí v porovnaní s konkurenciou.

porovnanie.jpg

Tok používateľov
Ten si vysvetlíme v ďalšej časti seriálu o Google AnalyticsIng. Lukáš Barč - marketing consultant

autor článkuPotrebujete kvalitnú a originálnu webovú stránku, realitný portál alebo e-shop?