BPS module je teraz K_CRM

20141103095448_kcrmmain.jpg

Systém pre zvýšenie produktivity a efektivity práce v kritických oblastiach kľúčových obchodných procesov, ktorý ste doteraz poznali pod názvom BPS module, sa po inovácii bude nazývať K_CRM a bude obsahovať hneď niekoľko noviniek. Najvýraznejšou novinkou bude pripravovaná offline aplikácia.

kcrm11.jpg

MODULY K_CRM

- prieskum trhu
- obchodné príležitosti
- zákaznícky servis
- manažér úloh
- reporty- kalendár
- mail konekt
- dokumenty

kcrm21.jpg

K_CRM ONLINE SVOJÍM UŽÍVATEĽOM UMOŽNÍ

- odbúranie administratívnych úkonov,
- jednoduchší zber dát, ich evidenciu a prehľad,
- lepšiu organizovanosť a terminovanosť,
- zefektívnenie riadenia predaja a obchodných príležitostí,
- jednoduché analýzy a rýchle vyhodnocovanie dát,
- jednoduchú prípravu reportov,
- z relevantných výstupných dát uľahčuje následné rozhodovanie,
- v dôsledku efektívnej kontroly plnenia úloh, pomáha pri hodnotení a motivácii zamestnancov,
- riadenie vzťahov so zákazníkmi,
- monitorovanie zákazníckych požiadaviek,
- koordinovanie interných projektov a úloh.

white_logo.png

Pre viac informácií navštívte internetovú stránku produktu www.KCRM.skPotrebujete kvalitnú a originálnu webovú stránku, realitný portál alebo e-shop?