Bezpečnosť IKT a GDPR

Venujte sa svojmu podnikaniu a bezpečnosť IKT nechajte na nás!

Manipulácia s obrovským množstvom informácií, často dôverného charakteru, prináša so sebou i nesmierne riziká ich úniku, straty alebo zneužitia. K_CORP pre vás tvorí a aplikuje nástroje na riadenie rizík informačnej bezpečnosti a taktiež promptne reaguje na nároky Nariadenia GDPR.

Neviete čo pre vás toto nariadenie znamená? Máte obavy pred vysokou pokutou? Nechajte všetko na certifikovaných odborníkov. S nami máte istotu, že dosiahnete maximálny súlad s GDPR.

Pri porušení nariadenia Ochrany osobných údajov môžete mať problém až do výšky 20 miliónov €. Čítate správne, pokuty sú extrémne vysoké. Nariadenie sa týka všetkých  fyzických osôb podnikajúcich aj pomocou internetu.